Live meeluisteren via Winamp® of Mediaplayer
 
Inloggen voor websitebeheer
 

Anbi

De naam van de instelling
stichting lokale omroep Heerde
Radio 794

RSIN/fiscaal nummer
804585088

Contactgegevens
Postbus 5
8180 AA HEERDE
0578-695555
info@radio794.nl

Doelstelling
Volgens artikel 3 van de statuten heeft de stichting tot doel:

  • Het uitzenden van programma's bestemd voor de gemeente Heerde en Epe.
  • Een programma te verzorgen dat in zodanige mate gericht is op de bevrediging van de in de gemeente levende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke behoeften, dat haar programma geacht kan worden van algemeen nut te zijn;

Beleidsplan
Beleidsuitgangspunten:
De gedragscode, die geldt voor alle medewerkers van de stichting, stelt het aldus: "de lokale omroep

  • is gericht op algemeen belang;
  • is niet op winst gericht, non-commercieel;
  • verzorgt programma's voor burgers om zich in politiek, sociaal, cultureel en economisch opzicht te ontplooien
  • verzorgt programma's waarvan de belangrijkste functie is informatief, commentariërend en opiniërend;
  • geeft ruimte voor de maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke stromingen in het verzorgingsgebied;
  • biedt naast een aanbod voor een breed publiek ook ruimte voor specifieke doelgroepen."

Bestuurssamenstelling
De stichting heeft momenteel een bestuur van 4 personen, waarvan de voorzitter, secretaris, penningmeester en een algemeen lid.

de namen van de bestuurders
L.G. Sinselmeijer (voorzitter)
A. Hoogers (secretaris)
D.J. Jacobs (penningmeester)
J.H. Bosch (algemeen lid)

Beloningsbeleid
Bestuursleden van Radio 794 ontvangen geen beloning voor hun bestuurstaken.

Downloads
 Jaarverslag 2016 Radio 794
 Jaarrekening 2016 Radio 794Locatieuitzendingen:

Op de praotstoel
30-06-2018 10:00 uur
LIVE bij de laatse voorbereidingen van het WK Inline Skaten 2018
Skeelerbaan 't Hoornscheveen in Heerde


Bijgewerkt: 14-06-2018
Nu op Radio 794: Programma Radio Gelderland