Live meeluisteren via Winamp® of Mediaplayer
 
Inloggen voor websitebeheer
 

Anbi

De naam van de instelling
stichting lokale omroep Heerde
Radio 794

RSIN/fiscaal nummer
804585088

Contactgegevens
Postbus 5
8180 AA HEERDE
0578-695555
info@radio794.nl

Doelstelling
Volgens artikel 3 van de statuten heeft de stichting tot doel:

  • Het uitzenden van programma's bestemd voor de gemeente Heerde en Epe.
  • Een programma te verzorgen dat in zodanige mate gericht is op de bevrediging van de in de gemeente levende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke behoeften, dat haar programma geacht kan worden van algemeen nut te zijn;

Beleidsplan
Beleidsuitgangspunten:
De gedragscode, die geldt voor alle medewerkers van de stichting, stelt het aldus: "de lokale omroep

  • is gericht op algemeen belang;
  • is niet op winst gericht, non-commercieel;
  • verzorgt programma's voor burgers om zich in politiek, sociaal, cultureel en economisch opzicht te ontplooien
  • verzorgt programma's waarvan de belangrijkste functie is informatief, commentariërend en opiniërend;
  • geeft ruimte voor de maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke stromingen in het verzorgingsgebied;
  • biedt naast een aanbod voor een breed publiek ook ruimte voor specifieke doelgroepen."

Bestuurssamenstelling
De stichting heeft momenteel een bestuur van 4 personen, waarvan de voorzitter, secretaris, penningmeester en een algemeen lid.

de namen van de bestuurders
L.G. Sinselmeijer (voorzitter)
A. Hoogers (secretaris)
D.J. Jacobs (penningmeester)
J.H. Bosch (algemeen lid)

Beloningsbeleid
Bestuursleden van Radio 794 ontvangen geen beloning voor hun bestuurstaken.

Downloads
 Jaarverslag 2017 Radio 794
 Jaarrekening 2017 Radio 794Locatieuitzendingen:

Op de praotstoel
21-07-2018 10:00 uur
Zomertour 2018 vanaf Ganzenemmer en IJsselhoeve
Vaassen / Veessen


Op de praotstoel
21-07-2018 10:00 uur
Niet bij IJsselhoeve maar Zandkuil in Heerde


Op de praotstoel
28-07-2018 10:00 uur
Zomertour 2018 vanaf De Koerberg en Zandhegge
Heerde / Emst-Epe


Op de praotstoel
04-08-2018 10:00 uur
Zomertour 2018 vanaf Wildhoeve en Tesseplekke
Emst / Veessen


Op de praotstoel
11-08-2018 10:00 uur
Zomertour vanaf Camping de Jagerstee en Camping het Oever
Epe / Wapenveld


Op de praotstoel
25-08-2018 10:00 uur
Smaak der Culturen op Hagedoorns Plaatse
Epe/Zuuk


Op de praotstoel
01-09-2018 10:00 uur
Paddendag en WK Zeismaaien bij Vrieze's Erfgoed
Wapenveld


Op de praotstoel
08-09-2018 10:00 uur
Culturele Pleinmarkt & Monumentendag
Epe / Heerde


Op de praotstoel
15-09-2018 10:00 uur
Truckersdag 2018
Gemeente Heerde


Op de praotstoel
22-09-2018 10:00 uur
40 jaar Transport en Sloopbedrijf Lagemaat
Heerde


Op de praotstoel
06-10-2018 10:00 uur
Open Atelierdagen
Heerde / Epe


Op de praotstoel
13-10-2018 10:00 uur
Archeologiedag Hagedoorns Plaatse (IJzeroven stoken)
Epe/Zuuk


Bijgewerkt: 20-07-2018
Nu op Radio 794: The MusicBox